Ocenenia Nadácie Herberta Haaga 2015

Peter Žaloudek22. 3. 2015

Ocenenie teológie, ktorá sa neskrýva s nesmelou voľbou tém v chránenej slimačej ulite a ktorá načúva naliehavým otázkam ľudí a spoločnosti v tomto plurálnom a globálnom svete.
Shares

8. marca sa uskutočnilo v Lucerne slávnosatné ocenenie ľudí angažujúcich sa za väčšiu slobodu v cirkvi. Prinášam stručný, ale doslovný preklad tlačovej správy
o tohtoročných lauerátoch Nadácie Herberta Haaga. Doplnil som ho krátkymi citátmi z laudácii na adresu ocenených. Všetky texty, ako i kompletné laudácia je možno nájsť na adrese Nadácie Herberta Haaga.

Ocenenia Nadácie Herberta Haaga v Lucerne za rok 2015

Sieť sa pretrhla a my sme slobodní. Žalm 124, 7.

Ocenení:

Concilium – medzinárodný teologický časopis

cenu prevezme Felix Wilfred, prezident vydavateľskej rady, Chennai, India.

Regina Ammicht Quinn

Centrum pre etiku a vedu, Univerzita v Tübingen, Nemecko

Nedeľa, 8. marca 2015, 16:00 – 19:00 hod.

Hotel Schweizerhof Luzern

Akcent tohtoročných cien je sústredený na teológiu, ktorá nesedí ani na tróne slonovej kosti, ani sa neskrýva s nesmelou voľbou tém v chránenej slimačej ulite. Ocenená bude teológia, ktorá načúva naliehavým otázkam ľudí a spoločnosti v tomto plurálnom a globálnom svete.

Týmto vzdávame hold i zakladateľovi Herbetovi Haagovi, ktorý by sa bol 11. februára 2015 dožil sto rokov. Spojenie teológie a pastorácie malo pre neho prvoradú úlohu a motivovalo ho k jednoznačnej kritike klerikálnej a hierarchickej cirkvi.

CONCILIUM

Tento renomovaný časopis bol založený v roku 1965 koncilovými teológmi Hansom Küngom, Karlom Rahnerom, Edwardom Schillebeeckxom a Yvesom Congarom. Cieľom časopisu bolo od samého začiatku šírenie odvážneho ducha II. Vatikánského koncilu do všetkých kontinentov a kultúrnych oblastí, a tak sprítomniť jeho prorocké vízie i pre budúce generácie. Časopis vychádza 5-krát do roka v šiestich jazykoch a každé číslo sa venuje aktuálnemu teologickému ťažisku, od klasických otázok o spáse, vykúpení, večnom živote, až po výzvy doby – migráciu, rovnocennosť pohlaví, globalizáciu a napokon témam venovaným Číne a kresťanstvu. Medzinárodnú vydavateľskú centrálu vedie Ind Felix Wilfred (1948), odborník na interkulturálnu teológiu, ktorý okrem iného prednáša teológiu na Univerzite v Chennai. On prevezme i tohtoročnú cenu. I keď ubehlo už 50 rokov od skončenia koncilu, CONCILIUM je neustále obrovským prínosom pre slobodu v cirkvi.

REGINA AMMICHT QUINN

Regina Ammicht Quinn otriasla svojou habilitačnou prácou o jednote tela, náboženstva a sexuality normami cirkvi, ktoré mnohí veriaci dnes vnímajú ako cudzie a človeku vzdialené. Ako protireakciu za túto prácu obdržala viackrát zákaz pedagogickej činnosti na jednej teologickej fakulte. Konflikty nastali i kvôli konferencii Let‘ s talk about sex (Hovorme teraz o sexe), ktorú biskup Fürst z Rottenburgu-Stuttgartu zakázal na pôde jedného cirkevného centra a konferencia sa musela narýchlo a neplánovane konať inde. Regina Ammicht Quinn dnes prednáša na pôde vedeckej fakulty v Tübingene a zároveň vedie výskumný projekt bezpečnostnej etiky, ktorá sa zaoberá etickými implikáciami moderných bezpečnostných systémov. Určitú dobu

pracovala i ako nestranícka štátna poradkyňa pre medzikultúrny a medzináboženský dialóg a pre spoločenský rozvoj hodnôt krajskej vlády v Baden-Württembergu. Je zároveň i členkou medzinárodnej redakcie Concilium.

Z laudatii na ocenených vyberám len tieto stručné myšlienky:

Laudatio na Concilium predniesla viedenská profesorka z Inštitútu pre sociálnu etiku Petra Steinmair-Pössl. Z jej myšlienok vyberám:

„Concilium úžasným spôsobom inšpirovalo veriacich, ale už hneď po svojom vzniku bolo konfrontované so silným protivetrom, iniciovaným známym nemeckým teológom, ktorý sa o 30 rokov neskôr stal pápežom. Jeho výrok bol zdrcujúci: “Každý, kto sa dnes po 10 rokoch pozerá späť na II. Vatikánsky koncil, nájde v ňom len veľmi ťažko myšlienku druhého závanu Ducha Svätého.” (Joseph Ratzinger: Über das Zweite Vatikanische Konzil). Krátko potom založil v roku 1972 spolu s inými teológmi konzervatívny časopis Communio.

Vďaka Bohu dnes sedí na Petrovom stolci iný pápež a zdá sa, že počas jeho pontifikátu začne Concilium znovu odvážne šíriť progresívne myšlienky koncilu. Pápež František povedal na adresu Koncilu tieto slová: Dnes, 50 rokov po II. Vatikánskom koncile, sa musíme pýtať: Spravili sme všetko potrebné, čo nám vtedy Duch svätý vnukol? Stal sa koncil viditeľným v kontinuite a napredovaní cirkvi? Nie, naopak! Oslavujeme toto jubileum a zdá sa, že staviame koncilu pomník, avšak taký, ktorý nie je nepohodlný a ktorý nás nevyrušuje. Vôbec sa nechceme zmeniť a je počuť dokonca hlasy, ktoré nechcú ísť dopredu, ale vrátiť sa späť: To je tvrdohlavé, to je pokus zabrzdiť Ducha svätého. Takto sa stávajú srdcia hlúpe a ochromené.“

Laudatio na Reginu Ammicht Quinn predniesla passauská profesorka cirkevného práva a viceprezidentka Nadácie Herberta Haaga Sabine Demel. Z jej myšlienok vyberám:

Keď som sa dozvedela, na akú tému chceš písať habilitačnú prácu, teda o jednote medzi telom, náboženstvom a sexualitou, považovala som to za vedecké samovražedné komando! Prečo? Pretože všetko, čo súvisí so sexualitou, vníma učiteľský úrad katolickej cirkvi ako negatívne, ako dielo chtivého diabla, a preto by to malo byť nedostupne uzamknuté v temných komorách, ako to raz povedal Wunibald Müller, známy teológ a psychológ z Münsterschwarzachu. (Wunibald Müller zu den Konsequenzen aus dem Missbrachskandal: „Die klerikale Struktur ist zäh.“ Interview von Christian Wöffel mit Wunibald Müller,  29.12.2014)

Vtedy mladá teologička Regina Ammicht Quinn, čerstvo spromovaná, niekoľko rokov vydatá, matka dvoch detí, sa nenechala zastrašiť, i keď si bola vedomá, čo ju čaká. To nebolo a naďalej nie je zlučiteľné s  jej chápaním cirkevného poslania, teologického entuziazmu a hlavne morálno-teologického výskumu…. Regina Ammicht Quinn hovorí viac ako dvadsať rokov neúnavne a navonok nebojácne o tom, že erotika, svätosť a mystika nie sú si navzájom cudzie, ale že spolu súvisia, že duch je spojený s telom tak, ako étos s erotikou…“

Všetky doslovné texty z tohtotoročného ocenenia v Luzern – laudatia, ako i ďakovné reči ocenených, nájdete v nemeckom jazyku na adrese Nadácie Herberta Haaga.

Shares