Výzva Teologického fóra za obnovu cirkvi

Peter Križan9. 2. 2022

Bude cirkev na Synode 2021-2023 načúvať?
Shares

Vo februári 2012 predložil Výbor na internú diskusiu Výzvu Teologického fóra za obnovu cirkvi. Plénum Teologického fóra Výzvu na svojom riadnom zasadnutí 3. marca 2012 v Nitre schválilo a následne zverejnilo.

Slovenskí biskupi Výzvu neprijali. Nepripustili žiadnu debatu a vyvinuli účinný úradný tlak, ktorému Teologické fórum neodolalo a zaniklo.

Po 10 rokov však KBS zverejňuje ku Synode 2021-2023 veľa textov, ktoré ku podobnej diskusii, akú chcelo otvoriť Teologické fórum, priamo a naliehavo vyzývajú.
Sú to najmä sentencie pápeža Františka, ktoré otvárajú okná podobne ako ich otvárali sentencie Jána XXIII. predtým, než zvolal prelomový II. vatikánsky koncil.

– spoločenstvo, participácia a misia

– dynamika vzájomného počúvania

– počúvať; hovoriť a počúvať

– mať uši a počúvať, to je prvá úloha

– Boh je vždy Bohom prekvapení.

V roku 2012 bolo mottom Výzvy Teologického fóra „Teraz je čas milosti, teraz je deň spásy“ (2 Kor 6,2). Aká je pravdepodobnosť, že KBS vezme dnes Výzvu Teologického fóra za obnovu cirkvi zo zaprášenej police a položí ju na stôl, za ktorým sa počúva o témach Synody?

Počúva, hovorí, počúva, hovorí, počúva …

Výzva Teologického Fóra 2012

Shares