Znamenie pokoja

Peter Križan16. 5. 2021

Chýbajú aj ruky aj úsmev, a podpis nelieči
Shares

Nedeľná nekázeň Denníka N a odkaz na podcast.

Ako sa slušne správať. Ako pozdraviť. Ako naznačiť úctu. Ako vyjadriť, že nechceme vytvárať napätie. Ako má vyzerať znamenie pokoja. Etiketa stredoeurópskeho priestoru sa aj tvorila aj trpela súčasne. Od monarchie, cez kotrmelce režimov 20. storočia, až po len nedávne koronové k.o. Úsmev, najmocnejšie gesto ústretovosti, prekrylo rúško. Učíme sa usmievať očami a mimické vrásky sú cennejšie ako botox. U lekára vám dnes namiesto podania ruky podstrčia kovidové čestné prehlásenie. Chýbajú aj ruky aj úsmev, a podpis nelieči.

Posledných 30 rokov to pomaly prichádzalo a možno sa urýchľuje. V šatni telocvične sa nepozdravíš všetkým. Iba najbližším kamošom nemo otrčíš päsť proti pästi. Teraz sa len pridalo baranenie lakťami. Nepozdravíš turistu na vychádzke, nanajvýš ako ho stretneš v úplnej pustatine. Nenaznačíš bozk nad rukavičkou dámy – kistdihand alebo kézi čokolom. Preč je symbolický bozk na líce žene, zabudnuté je chlapské zovretie v objatí s poplácaním po ramenách. Z tradície pretrval len judášsky bozk zrady a v pokľaku zlomená hlava pred mocnými.

Zachoval som si príbeh, ktorý až dnes vnímam s dojatím. Mladým to neprichodí, ale my sme boli v 60. rokoch mladí a mnohé bolo pre nás inovatívne a moderné. Naším pozdravom bolo napríklad ahoj! Tí, čo nás sprevádzali duchovne, videli riziká. Konzervatívni konzervatívci vnímali ohrozenie českým nenáboženským voľnomyšlienkarstvom, lebo pozdrav identifikoval komunitu vodákov a trampov. Progresívni konzervatívci ale hľadali dobro aj na hranici možného. Alebo naopak? Možné na hranici dobrého? Neviem. Vymysleli však veľmi originálnu interpretáciu, že ahoj je akronym zvolania Ad HOnorem Jesu. Odkazovali tým na jezuitskú tradíciu, lebo heslo zakladateľa rehole Ignáca z Loyoly bolo AMDG (Ad Maiorem Dei Gloriam, na veľkú božiu slávu). Starnem a nechcem namiesto mladých rozumieť, čo je aktuálne dnes. Ale jemne odporúčam ignaciánske pokračovanie. Celé heslo by malo mať akronym AMDGHS, lebo znie Ad Maiorem Dei Gloriam inque Hominum Salutem. Teda nielen na slávu božiu, ale aj na záchranu ľudstva.

Ježiš v Jánovom podaní hovorí, že nám dáva iný pokoj, než ten, ktorý je nám schopný sprostredkovať svet (Jn 14, 27). Apoštol Pavol píše Timotejovi: pozdravujú Ťa všetci, aj Ty pozdravuj sestry a bratov (2Tim 4, 19-21). Doba je aj teraz ťažká… Dajme si znak pokoja. Ahoj!

Shares