snopy_diegarben_yarokupco_08-2016

Cirkevná reforma

Úvod Hermanna Häringa ku Spoločnému vyhláseniu reformných hnutí
Frantisek_Ilustrativny_obr

Pápež v klinči s hardlajnermi

Kto sa dokáže presadiť? Hermann Häring zaujal stanovisko ku pápežskej exhortácii AMORIS LAETITIA.