Pre pokoj potrebujeme spravodlivosť, nie chlieb a hry

Ondrej Prostredník24. 12. 2023

Šťastné a spravodlivé Vianoce 2023 od Prostredníkovcov

Shares

Nezvykneme si vinšovať spravodlivé Vianoce. A predsa, spravodlivosť je výsostne vianočnou témou.

Ako blesk z jasného neba s veľkým rachotom sa nám spravodlivosť vrútila do tohtoročných Vianoc.

Najradšej by sme riešili tie tradičnejšie vinše. Pokoj, zdravie, hojnosť….

Už antickí filozofi a proroci však vedeli, že pre pokoj v spoločnosti je nutná spravodlivosť. Nie chlieb a hry, ale právo.

Ak kresťania na Vianoce hovoria o mesiášovi, tak hovoria o nastolení spravodlivosti. Nie o hojnosti. Koncept štedrého večera s plným slávnostným stolom a magickými rituálmi je len tolerovaným prvkom starých náboženských foriem.

Ak v týchto dňoch túžime po pokoji, okolnosti nám ohlušujúcou silou pripomínajú, že bez spravodlivosti to nejde.

Tam, kde mocní kradnú spravodlivosť, tam spoločnosť prestáva byť ľudskou.

Tam, kde mocní šliapu po spravodlivosti, rozkladajú sa aj tie najtrvalejšie a najvyššie hodnoty.

Tam, kde mocní znásilňujú spravodlivosť, tam ľudia strácajú dôstojnosť a menia sa na svorky lupičov a vrahov.

Šťastné a spravodlivé vám prajem,

Ondrej Prostredník s rodinou

Shares